Wermlandianas sommarnummer

 

 

En skön värmlandslitterär sommar önskade Föreningen Värmlandslitteratur med årets andra  nummer av Wermlandiana.

Somrigt sammanträde i Vintertorpet

 

 

Överst. Berit Wester, Jonas Brefelt, Gun Berger och Daniel Skogman framför Vintertorpet..  Underst: Styrelsen sammanträder.

Tack vare vår styrelsemedlem Daniel Skogman kunde vi avsluta vårens aktiviteter med ett soligt styrelsesammanträde i Vintertorpet i Sunne. Det är ett fint litet torp som ägs av Sunne kommun och utnyttjas livligt framför allt vintertid. Vår ordförande Berit Wester bjöd på en härlig buffé och vi sammanträdde i härlig försommarsol.

FVLs debutantstipendium till Johannes Klenell

 

 

På Världsbokdagen den 23 april delade Föreningen Värmlandslitteratur ut sitt debutantstipendium som i år gick till Johannes Klenell för boken Det fria ordet med motiveringen:

 

Med humor, ironi och satir tecknas karaktärer och miljöer i ett förvirrat medieföretag, med ursprung i en 68-årsvänster, som totalt tappat sin ledstjärna och viljelöst driver i teknikskiftets hav. En tänkvärd, rolig bok om idéernas haveri i ett förändrat politiskt landskap, en företeelse, som nog kan kännas igen även i andra organisationer.

 

Hedersomnämnande fick Christina Lövestam för boken Porträtt från en värmländsk by med motiveringen:

 

för en poetisk skildring av människor och miljöer där barnets minnen från ”de olåsta dörrarnas tid”, när floxen blommade, vedyxan dunkade runt knuten och grannar, som vi minns gav bestående intryck i en omgivning där skog, trolska bäckar och grusvägar ledde mot äventyr och spänning. Sätergården är alla de värmländska byar som en gång var och som hyste samma andas barn. De som flyttade men lämnade kvar en del av sitt hjärta.

 

Vackraste Värmlandsboken på lyckat årsmöte

 

Diplomerad på årsmötet. 2017 års vackraste Värmlandsbok Nära fåglar.

Lördagen den 17 mars ägde föreningens fyrtiotredje årsmöte rum i Herrhagskyrkan i Karlstad. I det soliga men ack så kalla vädret hade 28 personer inställt sig till årsmötesförhandlingar i kyrkans trivsamma samlingslokal. Föreningens ordförande, Berit Wester, hälsade välkommen och äskade en tyst minut till minnet av under året avlidna medlemmar. Första punkt för dagen var utdelning av diplom till formgivarna av årets Vackraste Värmlandsbok, Nära fåglar, och hedersomnämnande av ytterligare två böcker, Helena Bengtssons Sy väskor – vackra som smycken och Region Värmlands  Låt oss berätta. Sammankallande i juryn, Margarets Wallin Wictorin, läste upp motiveringarna och delade ut diplomen. Övriga medlemmar i juryn var Helena Wermcranz och Jessica Edlom.

 

Till den allra vackraste Värmlandsboken  2017 hade juryn utsett Nära fåglar, formgiven av Håkan Liljemärker, och utgiven på Bonnier Fakta. För det svindlande vackra fotot svarar Roine Magnusson, och för text Mats och Åsa Ottosson. Värmlandsanknytningen är bokens fotograf som har fotolab i Sunnemo Folkets hus och också äger ett hus i Sunnemo. Roine bor halvtid i Värmland och rätt många av fåglarna är fotograferade i Värmland.

Juryns motivering lyder:

 

Tänk att en faktabok om fåglar kan vara så vacker och poetisk! I denna bok kommer vi fåglarna in på livet och fångas av deras mänskliga uttryck. Den grafiska formen är tydlig och enkel, men samtidigt kraftfull, och lyfter fram de unika bilderna på ett väldigt fint sätt. Boken som helhet vill man gärna låta ligga framme så att man lätt kan återkomma till den, igen och igen.

 

Hedersomnämnande fick boken Sy väskor vackra som smycken,

formgiven av Cecilia Ljungström, utgiven på Hemslöjdens förlag, med text och teckningar av designern och konsthantverkaren Helena Bengtsson från Karlstad samt foto av Thomas Harrysson.

Juryns motivering:

 

Denna inspirerande bok är vacker som helhet och i alla detaljer. Påhittig och nyskapande samtidigt som den utgår från, och lyfter fram, fina textila traditioner. Mycket genomtänkt formgivning, med tydlig text och instruktionsteckningar och läckra inspirationsbilder.

 

Hedersomnämnande fick också Låt oss berätta – noveller från Värmland. Andra boken. Grafisk form: Magnus Lersten. Redaktörer: Louise Alvarsson och Jessica Eriksson. Förlag: Votum förlag

Juryns motivering:                        

 

En mörklagd stiliserad stadsbild med enstaka upplysta fönster fångar blicken – en välfunnen symbol för de olika berättarrösterna i denna novellsamling. Omslagets silkeslena struktur lockar handen liksom det behändiga formatet. Den slinker lätt ner i fickan en perfekt pocketbok. 

 

Därefter startade årsmötet. Lars Österdahl valdes till ordförande för mötet. Fermt svingade han återigen klubban. Verksamhetsberättelsen, som publicerats i nr 1 av årets Wermlandiana, godkändes, liksom bokslutet, som föredrogs av vår kassör Lars Lingsell, och av det framgick att årets resultat visade på ett överskott på 2 890 kr. Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet av årsmötet. Berit Wester omvaldes som föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Anita Stjernlöf-Lund och Jan R Ohlson, föreslog sedan omval för en tid av två år av Eva FredrikssonClaes Åkerblom och Gun Berger. Valda till årsmötet 2019 var Daniel Skogman, Birgitta Rosén och Lena Sewall. Till nya ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år valdes Martin Bärjed, och Jonas Brefält, fyllnadsval för 1 år. Anna Wennerlund-Cruickshank och Carl-Göran Gustafsson hade undanbett sig omval. Bengt Åkerblom omvaldes som styrelseledamot för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 150 kr skulle vara oförändrad även år 2019. Mats Höglund och Elisabeth Blomqvist omvaldes som föreningens revisorer för 2018 med Anna-Lena Birath och Rolf Zandén som revisorssuppleanter. Till ledamöter av valberedningen intill nästa årsmöte omvaldes Jan R Ohlson, och Lars-Martin Jansson, den sistnämnde som sammankallande. Förhandlingarna avslutades med att ordföranden delade ut blomster och en present till Anna Wennerlund Cruickshank, som i många år förestått föreningens bokförsäljning vid bokmässorna i Karlstad och Göteborg, blomster till Lena Sewall som har arbetat natt och dag med vår tidskrift under hösten, till ordförande för årsmötet Lars Österdahl, och till Kerstin Svensson som ställt upp även i år med kaffe och goda smörgåsar m.m.

Årets årsmötestalare var Karl-Henrik Bergman, författare till den delvis självbiografiska romanen Luftslavar. Efter 13 000 timmar i cockpit har han mycket att berätta om. Luftburen kunde han ha kallat sin bok, om inte Pär Wästberg lagt beslag på den. Karl-Henrik Bergman, numer bosatt i Gräsmark, visade sig vara en fullfjädrad berättare, som tog sin publik med storm! Dessutom delade han genröst ut sin bok till ett tiotal glada årsmötesdeltagare. Kort sagt ett lyckat årsmöte!

Bengt Åkerblom

Imponerande pressuppbåd

 

Pressen informeras. Glädjande nog hade fotografer och journalister från såväl KT,
NWT, VF som SVT Värmland infunnit sig till pressinformationen i Bibliotekshusets Värmlandsrum. Foto: Lena Sewall.

Ett stort pressuppbåd – med Föreningen Värmlandslitteraturs mått – hade infunnit sig i Värmlandsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad när Föreningen Värmlandslitteratur onsdagen den 14 mars meddelade vilken bok som utsetts till 2017 års vackraste Värmlandsbok och vilka böcker som fått hedersomnämnande. Fotografer och journalister från Karlstads-Tidningen, Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad och SVT Värmland var där och förstås representanter för Föreningen Värmlandslitteratur, ordföranden Berit Wester, vice ordföranden Eva Fredriksson, Bengt Åkerblom samt juryns ordförande Margareta Wallin-Wictorin och jurymedlemmen Helena Vermcrantz. Den tredje jurymedlemmen Jessica Edlom kunde däremot inte komma. Priset är ett formgivarpris och diplomen delades ut på Föreningen Värmlandslitteraturs årsmöte lördagen den 17 mars. På plats var också Magnus Lersten som formgivit den hedersomnämnda boken Låt oss berätta. Andra boken och Helena Bengtsson som svarar för text och illustrationer i den likaså hedersomnämnda boken Sy väskor– vackra som smycken.

 

Glada för hedersomnämnda böcker. Formgivaren Magnus Lersten med Helena Bengtsson.

Prisade böcker. Juryns Helena Vermcrantz, Helena Bengtsson med sin
prisbelönta bok Sy väskor, juryns ordförande Margareta Wallin-Wictorin med Vackraste Värmlandsboken Nära fåglar och formgivaren Magnus Lersten med sin hedersomnämnda bok Låt oss berätta. Noveller från Värmland. Andra boken.

Uppskattad författarafton i Residenset

 

Landshövding Kenneth Johansson hälsade välkommen och Christina och Gunnar Lidén berättade, läste, spelade och sjöng på årets första författarkväll i Residenset. Foto: Lena Serwall

 

Den 26 mars kunde Föreningen Värmlandslitteratur återigen arrangera en litteraturafton på residenset i Karlstad i samarbete med vår landshövding Kenneth Johansson. Den här gången hade vi bjudit in Christina och Gunnar Lidén, som underhöll den förtjusta publiken med musik till piano och gitarr, diktläsning och berättelser på dikt och prosa från sina år i Grekland, där de i sex år verkat inom Svenska kyrkan som kyrkomusiker resp. kyrkoherde. År som resulterat i en gemensam bok om Grekland och tre av Gunnar ”Grekerna är också värmlänningar” hade de kallat sitt program.

Vi är tacksamma för den gästfrihet som Kenneth Johansson visar oss och vår publik. Husfrun Gunn Stavvik dukar alltid upp ett vackert bord med förfriskningar och publiken får tillfälle att mingla, umgås och trivas i de inbjudande rummen med värmländsk konst och vackra möbler.

Kvällarna på residenset har vår förening fått arrangera nu i sex års tid – detta var den tolfte!

Trefaldigt prisad!

Bengt Berg. Mottagare av Värmländska Akademiens  Lagerlöv 2018,
Bengt Anderberg-priset 2018 samt det allra första Göran Palm-stipendiet!
Foto: Lena Sewall.

2018 års Lagerlöv, årets Bengt Anderberg-pris och det nyinstiftade Göran Palm-stipendiet! till Bengt Berg!

 

Det värmlandslitterära året 2018 fick en riktigt fin start. Värmlandska Akademien hade nämligen beslutat att  tilldela Bengt Berg årets Lagerlöv. Inte en dag för tidigt och jätteroligt!!!

   Lagerlövet är Värmländska Akademiens äldsta och förnämsta utmärkelse och delas sedan år 2003 varje år till en person som gjort betydande insatser för värmländsk kultur.

   Lagerlövet instiftades på förslag av Akademiens förste Preses, Lars Löfgren, som fick idén under en vistelse på Villa San Michele på Capri. Där plockade han lagerlöv och tog med hem och gav Akademiens ledamöter var sitt lagerlöv som en första utdelning och som ett förslag till ett årligt hederspris.

   Priset skall inte bestå av någon penningsumma utan enbart av en symbol, i år av ett grafiskt blad av akademiledamoten, konstnären Bo Jonzon.

   Lagerlövet syftar på den klassiska kulturens lagerträd som blev guden Apollos attribut. Vid de pythiska spelen i Delfi infördes bruket av lagerkransen som segrarsymbol. Eftersom Apollon var skaldekonstens beskyddare blev lagerkransen med tiden skaldernas äretecken. Den är även en symbol för hopp. Lagerkransen var den ultimata utmärkelsen i Rom, och den som vann den kunde under resten av sitt liv bära den, och det innebar att innehavaren skulle betygas respekt och heder av alla.

Hederspriset Lagerlövet har ingen anknytning till Selma Lagerlöf. Men namnet har de gemensamt.

 

Bengt Anderberg-priset 2018 har också tilldelats Bengt Berg med följande jurymotivering:

 

För ett rikt och mångsidigt författarskap som vittnar om ett stort engagemang i såväl glesbygdsproblematik som i samhällsutvecklingen i stort. För ett författarskap präglat av en underfundig humor och ett naturnära och poetiskt filosoferande. För ett författarskap som översatts till många språk och nått internationell ryktbarhet. För en kulturgärning ofta i samarbete med andra konstarter som bild, musik och drama. För ett omfattande översättningsarbete och för verksamhet som förläggare och bokhandlare.

 

Priset kommer att utdelas lördagen den 14 april kl 13.00 vid Göteborgs litteraturhus som inledning till Bengt Anderbergssällskapets årsmöte.
 

Vidare har Jakobsbergs folkhögskola tilldelat  Bengt Berg det nyinstiftade Göran Palm-stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut årligen och ges till en grupp, person eller organisation som arbetar i Göran Palms anda. Det är styrelsen på Jakobsbergs folkhögskola som utser stipendiaten på förslag av en Göran Palm-kommitté bestående av representanter från familjen Palm, föreningen Liv i Sverige, Jakobsbergs folkhögskola och Sveriges Författarförbund. Bengt Berg är den första som som får Göran Palm-stipendiet, som i år består av en summa på 10 000 kronor och ett konstnärligt utformat diplom. Så här lyder  kommitténs motivering:

 

Bengt Berg ser världen från sin utpost i Vintersagans land. En resenär, en resonör som följer sina stigar i dialog med samtiden och politiken, historien och sina medvandrare

 

Stipendiet kommer att delas ut på Göran Palm-seminariet lördagen den 21 april klockan 12:00-16:00 i Höga salen på Jakobsbergs folkhögskola. Temat för dagen är Poeten Göran Palm:

• Professorn och poeten Staffan Söderblom presenterar årets stipendiat och hans förbindelse med Göran Palm.

• Poeten och kritikern Magnus William-Olsson samtala om Göran Palms tidiga poesi.

Aase Berg, poet och kritiker läsa ur Göran Palms unika verk Vintersagan Sverige.

 

Jakobsbergs folkhögskola initierade stipendiet 2017 och iordningställde samtidigt ett Göran Palm-rum med syfte att lyfta fram hans författarskap och gärning. Där finns alla Göran Palms böcker, den litteratur författaren använde i sitt arbete med sina debattböcker och sitt storverk Vintersagan Sverige.

 

Föreningen Värmlandslitteratur skickar sina varmaste och djupt kända gratulationer till Bengt Berg för dessa stora, prestigefyllda och högst välförtjänta priser!

 

Rapport från årsmötet 2018

 

Lördagen den 17 mars i Herrhagskyrkan ägde föreningens fyrtiotredje årsmöte rum. I det soliga men ack så kalla vädret hade 28  personer inställt sig till årsmötesförhandlingar i kyrkans trivsamma samlingslokal. Föreningens ordförande, Berit Wester, hälsade välkommen och äskade en tyst minut till minnet av under året avlidna medlemmar.

Första punkt för dagen var utdelning av diplom till formgivarna av årets Vackraste Värmlandsbok och hedersomnämnande av ytterligare två böcker. Sammankallade i juryn, Margarets Wallin Wictorin,  läste upp motiveringarna och delade ut diplomen.

 

Därefter startade årsmötet.  Lars Österdahl valdes till ordförande för mötet. Fermt svingade han återigen klubban.

Verksamhetsberättelsen, som publicerats i nr 1 av årets Wermlandiana, godkändes, liksom bokslutet, som föredrogs av vår kassör Lars Lingsell,  och av det framgick att årets resultat visade på ett överskott på 2 890 kr.  Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet av årsmötet. Berit Wester omvaldes som föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Anita Stjernlöf-Lund och Jan R Ohlson, föreslog sedan omval för en tid av två år av Eva Fredriksson, Claes Åkerblom och Gun Berger. Valda till årsmötet 2019 var Daniel Skogman, Birgitta Rosén och Lena Sewall. Till nya ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år valdes Martin Bärjed, och  Jonas Brefält, fyllnadsval för 1 år.  Anna Wennerlund-Cruickshank och Carl-Göran Gustafsson hade undanbett sig omval.  Bengt Åkerblom omvaldes som styrelseledamot för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 150 kr skulle vara oförändrad även år 2019. 

Mats Höglund och Elisabeth Blomqvist omvaldes som föreningens revisorer för 2018 med Anna-Helene Birath och Rolf Zandén som revisorssuppleanter. Till ledamöter av valberedningen intill nästa årsmöte omvaldes Jan R Ohlson, och Lars-Martin Jansson, den sistnämnde som sammankallande.

Förhandlingarna avslutades med att ordföranden delade ut blomster och en present till Anna Wennerlund Cruickshank, som i många år förestått föreningens bokförsäljning vid bokmässorna i Karlstad och Göteborg, blomster till hemsides- och Wermlandianaredaktören Lena Sewall , till ordförande för årsmötet Lars Österdahl, och till Kerstin Svensson som ställt upp även i år med kaffe och goda smörgåsar m.m.

 

 

Årets årsmötestalare var Karl-Henrik Bergman, författare till den delvis självbiografiska romanen Lutfslavar. Efter 13000 timmar i cockpit har han mycket att berätta om. Luftburen kunde han ha kallat sin bok, om inte Pär Wästberg lagt beslag på den. Karl-Henrik Bergman, numer bosatt i Gräsmark, visade sig vara en fullfjädrad berättare, som tog sin publik med storm! Kort sagt ett lyckat årsmöte!

Bengt Åkerblom

 

 

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer

2017 års

värmlandsförfattare

Lena Sewall. Blev Årets Värmlandsförfattare 2017.

Vackraste Värmlandsboken

 

Roine Magnusson. Svarar för svindlande vackra foton i 2017 års vackraste Värmlandsbok Nära fåglar. Foto: Lena Sewall

Hedersomnämnda
 

Helena Bengtsson.  Tog emot Cecilia Ljungströms diplom för formgivningen av Helenas hedersomnämnda bok  Sy väskor – vackra som smycken. Foto: Lena SewaLL

 

 

Magnus Lersten. Hedersomnämnd för sin formgivning av Låt oss berätta. Andra boken.

 

Nöjd redaktör. Louise Alvarsson är en av de två redaktörerna bakom hedersomnämnda Låt oss berätta.Andra boken.

Litteraturstipendiater

2017

Hanna Hellqvist. Fick dela Region Värmlands litteraturstipendium med John Eriksson. Foto: Lena Sewall.

John Eriksson. Delade Region Värmlands litteraturpris med Hanna Hellqvist. Foto: Lena Sewall.

Ny i styrelsen

 

Martin Bärjed. Ny styrelseledamot.