Välkommen till

 Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

 

Årsmötet 2019

 

Föreningens årsmöte den 9 mars ägde rum i Tingvallakyrkan i Karlstad. Lars Österdahl höll i klubban som så många gånger tidigare.

Den nya styrelsen, som valdes och som efteråt konstituerade sig fick följande sammansättning: Berit Wester, ordförande Eva Fredriksson, vice ordf., Gun Berger, Birgitta Rosén, Lena Sewall, Daniel Skogman Claes Åkerblom. Nya i styrelsen är Sven-Ove Svensson och Stefan Crona. Adjungerad ekonomiansvarig Lars Lingsell.
Tre ledamöter lämnade styrelsen: Jonas Brefält, Martin Bärjed och Bengt Åkerblom. Den senare valdes in i valberedningen. Ordföranden överräckte til lformgivaren  Leo Forsberg diplomet för boken Biskopsgården i Karlstad, som juryn, representerad av Margareta Wallin Wiktorin, gett hederspriset för 2018. De övriga pristagarna kunde tyvärr inte närvara. Om priserna se nedan om Vackraste Värmlandsboken.

Efter kaffeservering med hembakt berättade museichefen Åsa Hallén med stolthet om Årets Värmlandsbibliotek, nämligen Värmlands Museums nya bibliotek, som tilldelats föreningens utmärkelse i form av ett diplom att sätta upp i biblioteket.

Årsmöte

 

Lördagen den 9 mars kl 14.00 äger Föreningen Värmlandslitteratur årsmöte rum i Tingvallakyrkan,  Östra Torggatan 18 i Karlstad. Efter årsmötesförhandlingarna delas diplomen ut till formgivarna av årets Vackraste Värmlandsböcker samt till landsantikvarien och länsmuseichefen

Åsa Hallén, Värmlands Museum, för utmärkelsen Årets Värmlandsbibliotek som i år går till museets bibliotek.

Efter årsmötet berättar Åsa Hallén om museets nya bibliotek och visar bilder.

Årets Värmlandsbibliotek

 

Biblioteket Värmlands museum. Foto: Lars Sjöqvist.

Till 2018 års Värmlandsbibliotek har biblioteket på Värmlands utsetts. En interiörbild från det mycket vackra biblioteket pryder omslaget på årets första nummer av Wermlandiana.

Vackraste Värmlandsboken 2018

 

 

Till Vackraste Värmlandsboken 2018 har boken Selma Lagerlöf: Sveriges modernaste kvinna av Anna Nordlund utsetts. För den grafiska formen svarar  Patric Leo  och boken har utgetts av Max Ström förlag. Motivering:

 

Ett praktverk om en ikon! Denna genomarbetade bok vill man ha liggande på vardagsrumsbordet länge och återgå till om och om igen. Klassisk men tilltalande ren formgivning, där både text och bild får ta för sig på ett självklart sätt.

 

Hedersomnämnande får boken Biskopsgården i Karlstad  av Maud Forsberg som formgetts av Leo Forsberg med följande motivering:

 

En akvarell från Klarälven in mot Biskopsgården lockar läsaren in i denna bok som är lätt att ta till sig tack vare den fina formgivningen. Läsvänlig font och lagom mycket luft mellan rader och stycken lägger grunden. Till detta kommer ett rikligt bildmaterial, bestående av såväl historiska som nya fotografier, ritningar, kartor och målningar, logiskt och harmoniskt utplacerade över uppslagen.

 

Hedersomnämnande  får också Tanketurer till Gud med text av Elisabet Härenstam, Grafisk form: Anita Stjernlöf Lund, Illustrationer av Olof Essvik

som utkommit på Bild, text och form. Motivering:

 

Ett mästarprov i det lilla formatet! Anita Stjernlöf Lund har hittat en idealisk form för Elisabet Härenstams bönbok, där varje pärla i Martin Lönnebos Frälsarkrans har tillägnats en dikt. illustratören Olof Essviks små varelser gestaltar varje känsla så fint och Anita Stjernlöf Lunds val av papper, lay-out och tryck är helt i samklang med illustrationerna. Ett stänk av guld på varje

förhöjer intrycket.

 

 

 

På pressmötet. I mitten står formgivaren Leo Forsberg med hedersomnämnda boken Biskopsgården i Karlstad omgiven av t v juryns Helena Vermcrantz med Vackraste Värmlandsboken Selma Lagerlöf av Anna Nordlund, Maud Forsberg och t h Elisabet Härenstam med hedersomnämnda boken Tanketurer till Gud. Längst t h juryns Margareta Wallin Victorin.

Stig Andersson

Bengt Axelsson-stipendiat 2018

 

Stig Andersson på Värmlands bokfestival 2018. . Foto: Lena Sewall

 

Genom testamentariskt förordnande av framlidne lektorn Bengt Axelsson  äger föreningen att varje år dela ut ett stipendium till en eller flera personer. Det har hittills delats ut 23 gånger, alltså inte riktigt varje år. Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur har som sitt ändamål att "ge belöningar för och bidrag till kulturella insatser i Värmlands län". Medlen ska användas till mottagarens utbildning inom det kulturella området eller för forskning eller speciella projekt inom värmländskt kulturliv. Stipendiet kan inte tillfalla föreningar eller andra juridiska personer

2018 uppgick stipendiet till 20 000 kr och tillföll läkaren Stig Andersson, Säffle, för tryckningen av hans bok om primärvårdens betydelse: Från åderlåtning till riskbedömning. En vårdhistoria utifrån ett primärvårdsperspektiv med Värmland som exempel.

Stig Andersson vill med boken placera vårdens historia i samhället och bland dess invånare. I sin framställning har han försökt framhålla kvinnornas del i sjukvårdens övervägande patriarkala historia. Två särskilda projekt i Hagfors och Filipstad, som kallades ”Värmlandsmodellen”, tar han upp. De planerades för att ersätta lokala sjukhus. Men modellen lyckades inte särskilt bra. Boken avslutas med ett avsnitt om kritiska röster och rörelser om den vetenskapsbaserade medicinens utveckling.

Författaren är pensionerad distriktsläkare. Under sitt yrkesliv deltog han i alla praktiska delar av allmänmedicinen och arbetade bl.a. i Kenya för Rotarys läkarbank ett antal perioder. För tio år sedan skrev han boken Joost Lakmaker – överlevare från Auschwitz-

Stipendiet delades ut på Värmlands bokfestival 2018.

 

 

Lyckad bokfestival

 

Eva Fredriksson och Berit Wester i föreningens bokbord. Foto: Lena Sewall.

Förra årets värmländska bokfestival gick liksom de fyra dagarna i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg mycket bra vad Föreningen Värmlandslitteratur beträffar. För varje år lyfter sig lokalen på Nöjesfabriken och anpassar sig ännu bättre till bokfestivalens behov. Publiktillströmningen var god, inte minst på fredag när det kryllade av skolungdomar på mässgolven. Precis som i Göteborg var försäljningen vid Föreningen Värmlandslitteraturs bord ännu bättre än förrförra året

 

Ricky Andreis. Foto: Lena Sewall

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under året 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

Den innehållsrika Wermlandiana

 

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån. Redaktör har från starten till och med sommaren 2017 Bengt Åkerblom varit. Bengt är numera medredaktör och Lena Sewall redaktör.

Kansli

Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47. Vi finns förstås inte alltid på plats för att svara men föreningens kanslichef Bengt Åkerblom tittar regelbundet på nummerpresentatören och ringer upp. Kom också gärna och hälsa på och se hur vi har det i våra fina lokaler på Verkstadsgatan 20 i Karlstad! Men ring först så att vi säkert är där. 054-21 38 47.

Hemsidesredaktion

 

För texten på hemsidan ansvarar Bengt Åkerblom bengt.akerblom1@telia.com samt hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

Nöjd kanslichef. Bengt Åkerblom har  det mycket trivsamt i sin arbetshörna

   
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad den 12 mars 2019  

En linje

Prisad formgivare. Leo Forsberg med s hedersomnämnda boken Biskopsgården i Karlstad.

Wermlandiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wermlandiana 2016