Per Berggrén

 

 Per Berggrén.2013, Foto Inger Berggrén.

Personligt:  Per Berggrén är född i Göteborg 1939. Han tog studenten på latinlinjen på Vasa HAL 1961. Samma år blev han karlstadsbo i samband med att han gjorde sin värnpliktsutbildning på Värmlands regemente. Han utbildade sig till officer på Karlberg och blev fänrik 1964. 1994 pensionerades han som major och startade en ny karriär som fotograf, författare och bokförläggare. Under flera år var han en uppskattad föredragshållare med bilder från exotiska länder.

 

Litteraturgenre:  Facklitteratur.  Kombination bild (foto) och text.  

 

Författarskap: Per Berggrén producerar huvudsakligen böcker om Karlstad och Värmland. I Värmlands pärlor och Ett år i Värmland har Per både skrivit texterna, tagit alla bilder, svarat för den grafiska formen och gjort layouten i datorn. I huvuddelen av förlagets övriga produktion har Per varit redaktör och svarat för bildmaterialet och formgivningen.

Per har anlitats för bokproduktion av bland andra Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Värmlands Museum, Stadsmiljörådet och Boverket

 

Utgivna böcker: 

Värmlands pärlor. Bilder & form: Per Berggrén. Förlag Berggrén och Meyer-Lie 2004.

Ett år i Värmland. Även bilder och form. Förlag Per Berggrén  2010.

Värmlands regementes kamratförening 75 år – 1936-2011.  Även bilder och form. Förlag Per Berggrén  2011.

 

Förlagsverksamhet: 1998 startade Per Berggrén tillsammans med Anita Meyer-Lie Förlag Berggrén och Meyer-Lie och de gav som sitt första alster ut boken Karlstads fasader . Från 2006 drev Per Berggrén ensam förlaget vidare som enskild firma under namnet Förlag Per Berggrén. I flera av böckerna ingår även texter på andra språk. 2012 fick boken Karlstads domkyrka hedersomnämnande då Föreningen Värmlandslitteratur utsåg Värmlands vackraste bok. Bortåt tjugotalet böcker har kommit ut på de egna förlagen.

 

Övrigt: Utöver bokproduktionen har Per Berggrén varit redaktör för Carlstads-Gillets medlemstidning Gillet under åren 2003 till 2012 och för Värmlands regementes kamratförenings medlemstidning Värmlandsörnen under åren 1997 till 2015. Han har också producerat diverse trycksaker bland annat för domkyrkan i Karlstad och svarat för foto och formgivning  i ett tjugotal böcker, som utkommit på de egna förlagen och andra förlag:

 

E post: 

perberggren.mac@me.com

per@perberggren.st

 

Hemsida:

www.perberggren.st

 

Sju linjer

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer