Göran Bryntesson

 

                                       Göran Bryntesson. Foto: Lena Sewall

Personligt: Göran Bryntesson är född 1949, uppväxt i Mangskog i västra Värmland. Han har för det mesta tillbringat sin vardag i skolmiljö som elev, lärare och sedan 1990 skolchef. Detta framgår förstås av hans skrivande om skolan där han med viss ironi betraktar "skolbyråkraternas" arbete.

Han tonsätter gärna sina egna verser och framför dem med eget gitarrackompanjemang. Geografiskt återvänder han med glädje i sina visor till Mangskog och sjön Mangen, där han är uppväxt och fortfarande tillbringar somrarna. Han skriver underfundiga verser i lokaltidningen under signaturen "G". Där sticker han med sin vassa penna hål på de ballonger som ibland blåses upp av den offentliga sektorn. Han har en stark kärlek för hemmet, släkten och hembygden.

 

Litteraturgenre: Verser och visor
 

Utgivna böcker:

Visor kring Mangen. 20 visor. Musiktryck. Glåmrike förlag 1984
Vardagsverser. Arvika Nyheter 1986
Visor för varandra. Mangskogs hembygdsförening 1991
Blandvers. Ancestor 2006

Dagsmeja. En vis- och versbok. Musiktryck. Musikbearbetning Pierre Koch . Textbearbetning Maria Karlsson. Versmakeriet 2015.

 

e post: goran.mangskog@gmail.com

 

Sju linjer

 

Mötesdemokrati

 

En setter på möte, å timmane går.
Dä ä visse som prater, men dä ä inte alle som förstår.
Dä ä möa vars tanker flyger å far,
men som ändock troget setter kvar.

Di setter där å ser intressera ut,
ifrå mötets början te mötets slut.
Ordet ä dä bare nôgre som tar,
men alle setter di troget kvar.

En del har knappt öppne sene kuvert,
dä ä rene turn att di nu setter här.
Men dä ä di som ä en sôrts garanti,
för att ja ostört skä kunne bedrive min demokrati.

 

Ur Blandvers

 

En tocken skolbyråkrat

 

En ränner på möte dagane i änne,
å dessemellan en hoper papper skä en vänne,
å tale mä fôlk i telefon,
som inte allti ä lene i ton,
som taler om hôlls di vill ha´t,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Tidit på môran, inna di annre ha komme dit,
da får en mest ut tå sin flit,
dä ä da en får nô gjort.
Sänna går dagen väldit fort,
iblann försvinner den bare i prat,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

För politikera skä en presentere
alternative förslag, se får di sen dividere
å resonere sinsemellan,
dä hänner inte allt för sällan,
att dä blir jämt som ja vill ha´t,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Dä ä möa cirkulär som en skä studere
å lärolaner skä en implementere,
å se skä en ha MBL,
en organiserad fôrm tå allmänt gnäll,
en får bite ihop å väre lagom kavat,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Å efterhängsne journalister
försöker mä sene knep å lister,
å få te häftige rubriker
som sänna på löpsedlera skriker,
dä ä inte allti rolit, men en får ta´t
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Å hôrt år ska en spare,
men ändå kvaliteten bevare,
varenda onge skä få sin chans,
å budgeten skä väre i balans.
Men dä ä väl inge fara se länge di får mat,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Men dä ä rart, ja måste säge att ja trivs,
trots att ibland dä ä ellakt, dä som sägs å skrivs,
å att ibland dagane blir tämlit lange
å timmane alltför mange,
dä meste ä rolit, dä ä nok så ja vill ha´t
ja ä en tocken skolbyråkrat.

 

Ur Blandvers

 

Offentli tjänsteman

 

Tänk hô möe dä ä som en inte begriper,
en setter å lyssner, ä tösst, en kniper,
egentligen skulle en fôll fråge,
men da värker en dum, se dä kan en inte våge.
Nej en får lôss att en förstår,
å timmane går.

Tänk ha möe en töcker ä stôllet,
som bär iväg åt dä galne hôllet,
men en ôrker liksom inte protestere,
en hôller mä. Sen får en administrere
allt som en ha vûr mä å ställt te,
sô dä ä jammen inte rart att dä ble som dä ble.

 

Ur Blandvers

 

Sju linjer

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer