Sju linjer

 

 

Ulla Torpe

 

 

 

 

Personligt: Värmlandsbördiga författaren och litteraturvetaren fil. dr Ulla Torpe föddes 1925 i Solberga i Koppom och avled i juni 1998 vid 73 års ålder i Stockholm. Ulla Torpe växte upp i Karlstad, där hon också gick i gymnasiet. Hon studerade sedan vid Uppsala universitet och deltog där aktivt i det litterära livet, bland annat tillkom Litteraturklubben på hennes initiativ.

   Efter fil. mag.-examen i Uppsala arbetade hon i ett trettiotal år som lärare med full tjänstgöring. De sista tjugo åren av tjänstgöringen innehade hon en adjunktstjänst i engelska, psykologi och svenska vid Nacka gymnasium.

   I många år var Ulla Torpe ordförande i Selma Lagerlöf-sällskapet, och verksam som Lagerlöf-forskare. Hon var också en flitigt verksam kulturjournalist och medarbetare i en rad dagstidningar och tidskrifter som  BLM, Vi Mänskor, Hertha och Kvinnovetenskaplig Tidskrift.

 

Litteraturgenre: Romaner, litteraturvetenskapliga studier.

Författarskap:

Stockholm-Värmland utgjorde poler i hennes författarskap liksom spänningen mellan muntligt berättande och skriftligt författande. Ulla Torpe intresserade sig vidare mycket för det kvinnliga perspektivet på tillvaron och i synnerhet för Selma Lagerlöfs författarskap som ett uttryck för allt detta.

   "Ulla Torpe har landsbygdsanknytning och skildrar landsbygdens problem med utomordentlig inlevelse. I sitt författarskap ställer sig Ulla Torpe på de enkla småbrukarnas sida och försvarar deras livsideologi och existens mot de makthavande myndigheternas byråkratiserade, oförnuftiga stordrifts- och lönsamhetsambitioner." (Bengt Åkerblom i Värmland i litteraturen).

 

Utgivna böcker:

Ann. Bonnier 1961

Utmaningen. LTs förlag 1977

De slutna rummen. LTs förlag 1979

Studieplan för Värmland i litteraturen (med Erik Goland). Sober 1985

Dikter – en källa till glädje, till tröst och till vrede. Lyrikantologi för skolan. Biblioteksförlaget 1989

Manligt och kvinnligt i litteraturen (med Birgitta Svanberg).  Natur och Kultur 1991

Orden och jorden. En studie i Selma Lagerlöfs roman Liljecronas hem. Gidlund 1992

Selma Lagerlöf i Frankrike. Selma Lagerlöf-sällskapet 1994

Kvinnors liv och hälsa i Värmland (med Birgitta Svanberg) Landstinget i Värmland 1994

 

Medverkan i debattböcker:

Skola i fosterland. Gidlund 1970

Indien... men också Indien. Forum 1979

Rusta för fred – Rädda livet. Gidlund 1979

Dokumentation Bröstcancer. Prisma 1980

 

Medverkan i antologier:

Gränsland. NWT 1963

Svenska för gymnasieskolan. Antologi, åk 2. (1974

Kvinnornas litteraturhistoria (Författarförlaget 1983

Värmland i litteraturen (Sober 1985

Nordiske forfatterinder (Gyldendal 1990

Röster om Sara Lidman (ABF Stockholm 1991

De namnlösa nornorna (Prisma 1992

Se upp för älg (Heidrun 1992

Lärare i litteraturen (Sober 1992

Kvinnornas nordiska litteraturhistoria (1993

Selma Lagerlöf och kärleken (Selma Lagerlöf-sällskapet 1997

 

Utmärkelser: Debutromanen Ann handlar om en avvikande kvinna med fyra barn som inte accepteras i den värmländska by där hon lever.

Boken kom ut på Bonniers i samband med en litteraturpristävling 1961, där Ulla Torpe fick hedersomnämnande.

1977 deltog hon åter i en litteraturpristävling, denna gång på LT:s förlag, och vann första pris med boken Utmaningen.

 

Sju linjer

 

Ur Selma Lagerlöf och kärleken

 

Med Bannlyst skriver Selma Lagerlöf in sig i en genre som nu växer fram i efterkrigseuropa. Det är först och främst en kvinnlig genre och det är erfarenheterna från kriget som behandlas. Som aldrig förr accentueras klyftan mellan kvinnligt/ manligt. Kvinnorna strömmar ur hemmen, får överta männens uppgifter och vitaliseras. Männen är ute i kriget och kommer hem märkta av ohyggliga och obeskrivbara upplevelser. Svårt att återgå till det gemensamma språket och så gott som omöjligt att skapa ännu ett nytt. I ett neutralt land som Sverige är självklart inte motsättningen så tydlig som exempelvis i England men också här förekommer tydliga förskjutningar då det gäller konstellationen manligt/kvinnligt med alltfler kvinnor i arbete utom hemmet och med männen år efter år i militär beredskap

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer