Sju linjer

 

Knut Warmland

 

 

 Knut Warmland. Foto: Filipstads Tidning  


Personligt:
 Föreningen Värmlandslitteraturs hedersledamot, författaren, Frödingkännaren och kulturskribenten Knut Warmland föddes 1928 och växte upp i Torsby. Han avled 94 år gammal den 7 februari 2023 i Filipstad.
1954 blev Knut Warmland fil. mag. vid Uppsala universitet och tjänstgjorde under många år som gymnasielärare i svenska och engelska i Filipstad. Samtidigt var han också mycket engagerad i det värmländska kulturlivet som författare, skribent och inte minst dialektexpert.
Hans intresse för dialekter kom mycket tidigt. ”Under min uppväxt i Torsby på 30- och 40-talet var dialekterna ännu levande och rätt genuina”, berättade han när han 2020 utsågs till hedersdoktor vid Karlstads universitet för sina insatser på litteraturens och språkets område.
”Mamma var bokslukare och ett par av mina morbröder skrev. Jag började själv skriva vers och fick en del beställningsuppdrag för bröllop och födelsedagar”.
I sitt installationstal ”Något om mina mål” 
redogör han fängslande för sitt intresse för värmländska dialekter
 som började sommaren 1944 då han var bonddräng hos släktingar utanför Torsby. ”Alla på gården talade gammal nedärvd dialekt, och för min del blev sommaren en intensivkurs i nordfryksdalska”.
När Knut var sommarvikarie på tidningen Östra Småland 1949 tog han sig friheten att skriva väderleksrapporten på vers, med rim och rytm, men de småländska bönderna klagade eftersom de föredrog SMHI:s prosa. 

Som författare och redaktör var Knut Warmland produktiv. Ett trettiotal böcker och skrifter står på meritlistan, från ensamt författarskap till större och mindre redaktörsroller. Det mesta han skrev hade i någon mån anknytning till landskapet Värmland och ofta till värmländska dialekter.

Knut Warmland var också en uppskattad föredragshållare med föreläsningar och kåserier om dialektpoeter som Gustaf Fröding och Nils Ferlin och värmländska dialekter.

I många år var Knut Warmland mycket aktiv i Föreningen Värmlandslitteratur som styrelseledamot och vice ordförande samt som skribent och recensent i Wermlandiana. Hedersledamot i föreningen blev han 1996.

Knut Warmlands stora intresse för Gustaf Fröding resulterade inte bara i två böcker och flera antologier om skalden utan också i ett långt engagemang i Fröding-sällskapet där han var ledamot från 1969 och ända fram till 2003 samt 2004 utsågs till hedersledamot. Hans kunskap om Fröding var av ovärderlig betydelse för Fröding-sällskapet. Knut Warmland visste inte bara allt om skalden Fröding utan också allt om hela människan Gustaf Fröding.

Listan (mer detaljerad längre ner) över de utmärkelser Knut Warmland fått under sin livsgärning i och för den värmländska kulturen är lång.

2003 blev han den allra första mottagaren av Värmländska akademiens utmärkelse Lagerlövet för att ha berikat den värmländska kulturen inom akademins intresseområden.

2005 utsågs han till hedersledamot vid Värmlands nation i Uppsala.

Och den 17 september 2010 promoverades Knut Warmland till hedersdoktor på Karlstads universitet. Klicka här för en något förkortat version av hans ”installationsföreläsning ”Något om mina mål”.

Litteraturgenre: Knut Warmland skrev om skönlitteratur, värmländska dialekter, nordiska språk, kulturhistoria, bokkonst och andra humaniora.

 

Författarskap:

Sin författardebut gjorde Knut Warmland 1963 med den egna diktsamlingen Näverbrev. Samma år kom också hans första antologi Gränsland (i samarbete med Reidar Nordenberg) med värmländsk lyrik och prosa i urval. Under årens lopp blev det så småningom ett stort antal artiklar och böcker om värmländska författare samt antologier med urval av värmländska dikter och prosa.
Knut Warmlands stora intresse för Gustaf Fröding resulterade bland annat i två böcker om skalden.
 Hans bok Gustaf Fröding – mannen från månen var avsedd som en första introduktion till Frödings författarskap. Boken Den sorgsne skrattarn med  fakta av intresse också för seriösa Fröding-forskare. Utöver Fröding och Ferlin har Knut Warmland även skrivit om bland andra Erik Gustaf Geijer, Oscar Stjerne, Eyvind Johnsson och Stig Berg. 

1997 kom storsäljaren Värmländsk ordbok – ett värmländskt dialektlexikon där läsaren kan fördjupa sig i värmländska ord och uttryck från hela landskapet, komplett med ordförklaringar och uttalsregler. Ordlistor från många sockenmål har gjorts tillgängliga genom denna ordbok, som belönades med landstingets Frödingstipendium och kom ut i ytterligare två upplagor 1998 och 2 000. 
Under många år medverkade Knut Warmland i NWT som kulturskribent.

 

Utgivna böcker:

Näverbrev. Dikter. Egen utgivning 1963.

Om dialekter och värmländsk dialektpoesi. Värmlands hembygdsförbund 1977. 

Nils Ferlin (1898-1961). En minnesbok. Karlstad 1978.

Folk med mål i mun. Litterär hembygdskunskap. NWT 1991.

Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt samlad och presenterad av Knut Warmland. Wahlström & Widstrand/Värmlands Museum 1997,1998, 2000.

Gustaf Fröding. Mannen från månen. Bilda 1999.

Den sorgsne skrattarnEn bok om Fröding dikter. Wahlström & Widstrand 2004

Knuttimrat Av och om Knut Warmland. Bibliografisk sammanställning och en del annat överlämnad till Knut på födelsedagen 10 april 2008. Bokbacken, 2008

Medverkan i antologier:

Gränsland. Värmländsk lyrik och prosa. Red. Reidar Nordenberg & Knut Warmland. NWT 1963.

Värmländska dikter . En antologi utg. Av Knut Warmland. NWT 1968.
 

Johnson, Eyvind. Noveller. Med inledning, förklaringar och förslag till arbetsuppgifter av Knut Warmland. Läromedelsförlaget 1970.
 

Värmländska versmakare. 160 värmländska poeter i dikt och historik från Petrus Lagerlöf (1648) till Clara i Årjäng. Utg. av Iwan Schyman. Säffle-Tidningen 1970.
 

Karlstads stiftsbok 1972-73 . Karlstads stift.

Geijer, Erik GustafDikter i urval. Dikterna valda av Knut Warmland.  Herman Geijer & Co 1973.

Dahlgren, F. A. Värmlänningarna. Sorglustigt tal- sång- och dansspel. Med språklig bearb., ordlista och efterskrift av Knut Warmland. med ill. och vinjetter av Bengt Nordenborg. Filipstad 1975.
 

På mål . I urval av Knut Warmland. Wahlström & Widstrand, 1969, 1982, 2000

 

Fabians revyvisor – Nils Ferlins visor och revykupletter med förord, efterord och personregister av Knut Warmland. 1985.

Ljusningar. Värmländska författarsällskapet 1986. 
 

Värmland – möjligheternas landskap. Föreningen för Värmländsk kultur Värmlands turistråd 1989


Fröding, Gustaf. Räggler å paschaser. Ett urval på kassett K nut Warmland lästa av Urban Andersson, Fridolf Bergström, Bertil Carlsson, Stig Torstensson, Gustaf Fröding-sällskapet 1994.

Värmland. Brevskolan/Bilda 1996, 1999
 

Ferlin-Hälja 1898-1998. Redaktion: Birger Johansson, Knut Warmland. Ferlingruppen 1998,
 

Fröding, Gustaf. Liv som fyllt mig, gudomsgnistaFödelsedagsbok med Gustaf Frödings dikter valda av Knut Warmland. llustrerad av Stig Olson. Wahlström & Widstrand 2001.

 

Utmärkelser:

1982: "Hertigliga medaljen", Wermländska Sällskapet

1996: Hedersledamot i Föreningen för Värmlandslitteratur

1997: Frödingstipendietlandstinget i Värmland

1997: Filipstads gille, årets kulturprofil

1998: Föreningen för Värmlandslitteraturs stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond

2003: Värmländska Akademiens Lagerlöv 
Ur motiverngen:

” … det är som framstående kännare av värmländsk poesi och litteratur han gjort sig känd. Och som dialektexpert. Knuts kanske främsta arbete är dialektlexikonet ’Värmländsk ordbok’ …”

”Mycken möda har han lagt på antologier och sammanställningar av andras verk. ’På mål’ är en känd utgåva som kommit i tre upplagor. En värdefull bok som lyfte fram dialektpoesin och fick många av oss att bli intresserade av denna konstart. En annan titel, ’Folk med mål i mun’, är en viktig bok i hembygdskunskap.”

”Även om Knut vet det mesta om författare som Oscar Stjerne och Nils Ferlin så är det som Frödingspecialist han profilerat sig. Ett flertal Frödingantologier har det blivit och 1999 gav han ut boken Gustaf Fröding – mannen från månen.”

2004: Hedersledamot i Gustaf Fröding-sällskapet

2005: Hedersledamot vid Värmlands nation i Uppsala

2006: Wermländska Sällskapets kulturstipendium

2007: Filipstads kommuns kulturstipendium, Ferlinstipendiet

2008: Helmiastiftelsens stipendium, Torsby

2010: Hedersdoktor vid Karlstads universitet[4]

 

Sju linjer

 

Hässjelandskap

 

Milt lysande som saffran och oliv
ligger vårt bondeland och väntar natten
trängt mellan åsens raggiga massiv
och Frykens vimpel: timmerbom på vatten.

I led står hässjornas kavalleri
som jagat gökarna att fly sin kosa,
och vallens ljusa prästkragspoesi
har de förkvävt i sina pälsars prosa.

Men dessa förebud till sommarns död
bär i sitt vemod lycka sorgfulländad:
mitt landskap är en leende tragöd.

Så blir en sommar än av tiden skändad
och åldras blind, av sol och skönhet bländad,
och blir till hässja, skyl och höstens glöd.

 

Ur Näverbrev

 

Sju linjer

 

 

Författarporträtt sammanställt och uppdaterat av Lena Sewall 2023

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

 

Sju linjer