Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

 

Föreningen Värmlandslitteratur tillkom 1975 och bland grundarna kan nämnas förre länsbibliotekarien Ragnar Ljung och direktör Erik Elinder, som då var ordförande i Wermländska sällskapet Stockholm!

 

Lokalen

Snart 40 år senare har föreningen nästan 500 medlemmar. Ända fram till 2012 hade föreningen sina lokaler i Bibliotekshuset i Karlstad men numer håller föreningen till på Verkstadsgatan 20. På samma gata återfinns vår ”syskonförening” Värmländsk Kultur, välkänd för sin fina tidskrift med samma namn.

 

Wermlandiana
Föreningen värmlandslitteratur ger också ut en tidskrift, Wermlandiana, som kommer ut med fyra nummer om året och riktar sig främst till medlemmarna och framför allt presenterar nya värmlandsböcker, ungefär ett hundratal om året!
Wermlandiana,som började utges redan 1976, är en viktig del av föreningens verksamhet men därutöver kommer utgivning av böcker, ett tjugofemtal hitintills förutom årsboken Wermlandica 1976 – 1999.

 

Värmlandsbokhandeln

Viktig är också försäljningen av värmlandsböcker vid olika bokmässor. Sedan 1988 har således föreningen med något undantag svarat för bokbordet i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg. Föreningen har också haft bokbord på den värmländska bokmässa Värmländska Författarskapet arrangerat sedan slutet av förra seklet och – från begynnelsen – stått för ett bokbord på Säffle bokmässa!
 

Litteraturprogram
Föreningen har under sin snart fyrtioåriga existens också årligen arrangerat litteraturprogram i både Karlstad och annorstädes i Värmland. Sedan 2013 arrangerar Föreningen Värmlandslitteratur två årliga författarprogram på Residenset i samverkan med landshövdingen.

 

Göran Tunström-dagen

Sedan år 2000 svarar föreningen bl.a. för en Göran Tunström-dag den 14 maj, den dag då han kom till världen. Minnesdagen har oftast ägt rum i Karlstad men flera gånger också i Sunne, där han växte upp.
 

Priser och utmärkelser
På föreningens agenda står också utdelandet av belöningar och utmärkelser inom det kulturella området. Så har föreningen under årens lopp delat ut drygt 200 00 kr ur Bengt Axelssons fond till kulturellt verksamma värmlänningar. Sedan 2008 är det föreningen som väljer mottagare av Region Värmlands författarstipendium på sammanlagt 60 000 kr. Ttillsammans med Värmlands Museum och Region Värmland utser föreningen också Årets värmlandsförfattare!
 

Hemsidan

Föreningen Värmlandslitteratur är tveklöst en vital kraft inom det värmländska kulturlivet. Det framgår inte minst av hemsidan: www.varmlandslitteratur.se, som i ord och inte minst i bild speglar föreningen mångskiftande verksamhet.

Hemsidan bjuder bl. a. på många hundra recensioner av värmlandsböcker som kommit ut under senare år.

Där finns också en förteckning över en del av de böcker föreningen har i lager – till försäljning alltså!

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer