Hedersledamöter
 

Föreningen Värmlandslitteratur fick sina två första hedersledamöter någon gång före 1996 och sedan dess har ytterligare nio hedersledamöter utsetts.
 

 

Erik Elinder (1912–1998)

Initiativtagare till föreningen som bildades 1975 samt ordförande under föreningens första år.

 

Bengt Rune Jacobsson (1928–1999)
Boksamlare med den troligtvis största privatägda samlingen värmlandslitterstur någonsin. Styrelsemedlem i flera år med uppgiften att utse årets vackraste värmlandsbok tillsammans med Knut Warmland.

1996

Knut Warmland (19282023)

Litteraturvetare, fil. doktor h.c., Frödingkännare och expert på värmländska dialekter. Styrelsemedlem i flera år med uppgiften att utse årets vackraste värmlandsbok tillsammans med Bengt Rune Jacobsson

2000

Monica Olsson

Övertog ordförandeskapet efter den legendariske länsbibliotekarien Ragnar Ljung 1989 och ledde verksamheten fram till årsmötet 1997, alltså i hela åtta år.

2000

Bernt Stenberg (1931–2019)

Framstående lyriker och frödingforskare som aldrig satt i styrelsen men var föreningen behjälplig på mångahanda sätt under åren – bl.a. som skicklig guide vid några av föreningens kulturresor.

2002

Barbro Järliden

Mångårig styrelseledamot och vice ordförande.

2002

Juel Stubberud (19242014)

Norsk kännare och samlare av värmlandslitteratur. Författare, trubadur och kulturpersonlighet.  Styrelseledamot i 22 år. Bosatt på andra sidan gränsen men flitig deltagare i styrelsemötena.

2005

Johan Backlund (19 –2006)

Eldsjäl och inspiratör, föreningens kanslichef under 25 år.

Dessförinnan kassör från föreningens första år 1975.

2007

Pelle Norelius (1920 – 1918)

Släktforskare och kännare av värmlandslitteratur. Ingick i styrelsen under åren 1985–1996, under flera år som vice ordförande, och var under denna tid var en viktig tillgång för föreningen i egenskap av van föreningsmänniska och ekonomiskt kunnig person.

2008

Arne Vannevik

Bibliofil, kännare av värmlandslitteratur, mångårig styrelseledamot och vice ordförande.

2016

Erik Dahlberg

Styrelseledamot 1980–2016 och föreningens tekniska expert som lotsade föreningen in i den digitala världen.

 
 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer