Välkommen till

Föreningen

 Värmlandslitteratur!

 

 

 

 

240 år sedan Geijer föddes

Geijersamfundet rivstartade året  genom den 7 januari tillsammans med Geijerskolan, Geijerska släktföreningen och Karlstads humanistiska förening ordna en heldag om Erik Gustaf Geijer på Geijerskolan med anledning av hans 240-årsdag. Dagen ägnades åt Geijers liv och verk i den ort där han föddes och växte upp. Inte minst uppskattat var författaren och litteraturkritikern Ola Larsmos föredrag om Geijer som politisk filosof. Ett utförligt referat av dagen finns på Geijersamfundets hemsida:  https://www.geijersamfundet.se/.

 

 Värmlandslitterärt prisade 2022'

 

Erik Bergqvist, fotograf Erik Hjerling

Årets Värmlandsförfattare 2022

På Värmlands Bokfestivals första dag den 18 november utsågs poeten Erik Bergqvist till Årets Värmlandsförfattare med motiveringen:

 

Erik Bergqvist får utmärkelsen för en finstämd och lärd diktning, som med förtätade och poetiskt precisa formuleringar frammanar tydliga men samtidigt mångtydiga bilder.
 

 Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström och Frida Närman, tillförordnad enhetschef för kulturavdelningen, höll i prisceremonin.

"Det räcker att förstå en rad eller ett ord

Man behöver inte förstå poesin i sin helhet. Man ska inte bli bekymrad om man inte förstår en dikt", säger Årets Värmlandsförfattare Erik Bergqvist på Region Värmlands hemsida.

"Det räcker med en rad, eller ett kanske ord, för att man ska få ut något av dikten. Ibland är dikterna bara språkligt vackra. Fröding rimmade och det finns en skönhet i många av hans dikter. Det har varit tacksamt att tonsätta dem".

Erik Bergqvist har skrivit så länge han minns. Han vet inte exakt när han började tänka att det kunde bli böcker av det eller att det kunde vara ett yrke men den första diktsamlingen Nedfrysningens konst kom ut 2000.

Förutom det egna skrivandet innehåller vardagen lektörs- och redaktörskap och uppläsningar. Kritikeruppdragen är inte lika många som tidigare.

Han hoppas kunna ägna mig mer helhjärtat åt sitt eget skrivande.

I januari 2023 kommer hans nästa bok ut. Den heter Refugier. Det är en tankebok, reflektionsprosa från dagboksanteckningar 2017-2020. Den sträcker sig fram till våren när pandemin började.

Region Värmlands pris Årets Värmlandsförfattare delas ut sedan 2003. Syftet med priset är att lyfta fram kvalificerade författarskap med anknytning till Värmland. De första pristagarna var Inger och Lasse Sandberg,

Författarskapet ska ha klar värmlandsanknytning och kan avse både fack- och skönlitteratur. En jury utser Årets Värmlandsförfattare. Från och med 2021 får Årets Värmlandsförfattare, förutom äran, även en prissumma på 30 000 kronor.

 

Årets debutantpristagare 2021
 

Anna Kölén. Foto: Stefan Tell.

 

Under Värmländska författarsällskapets författareftermiddag på stadsbiblioteket i Karlstad på Världsbokdagen den 23 april tilldelades Anna Kölén  Föreningen Värmlandslitteraturs debutantpris 10 000 kr för sin roman Ingen kommer att tro dig. En samtidsroman om en kvinna som tvingas möta det hon så länge försökt fly ifrån.

Juryns motivering lyder:

Med ett otroligt driv framåt och med en underliggande pyrande spänning är det svårt att släppa taget om boken. Delar från hela livet vävs samman såsom familj, dating, vänskap, kärlek, humor och att leva i småstad kontra storstad. Känslan och övertygelsen att det krävs mod för att våga uttrycka sin sanna historia och att man först därefter kan fatta sina egna beslut lever kvar när sista ordet är läst.

Anna Kölén är uppvuxen i Arvika och bor nu i Stockholm. Hon arbetar som dramaturg på Dramaten, översätter dramatik och gör med Ingen kommer att tro dig sin skönlitterära debut.

Det var ilskan hon kände efter metoo-debatten som födde romanskrivandet. I slutet av 2017 var hon en av de 18 kvinnor som i Matilda Gustavssons artikel i Dagens Nyheter anklagade Kulturprofilen för övergrepp. Hon vittnade även i den advokatutredning som Sara Danius och Svenska Akademien tillsatte där hon kunde berätta hur Kulturprofilen läckt namn på Nobelpristagare i förväg. Anna möttes av misstro från en del håll och såg samma sak hända andra.

Juryn har bestått av Daniel Skogman, styrelsemedlem i Föreningen Värmlandslitteratur samt bibliotekarierna Mirja Berggren och Ann Skagerling.

 

Årets litteraturstipendiater 2022

 

Årets Värmlandsförfattare och litteraturstipendiater på Nöjesfabrikens Stora scen. Från vänster Nina van den Brink, Gunnar Lidén, Karina Johansson, Anita Stjernlöf- Lund, Erik Bergqvist och Nina Zetterqvist (som representerade sin far Olle Zetterqvist).  Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström (KD), längst till höger och Frida Närman, tillförordnad enhetschef, längst till vänster. Foto: Gun Berger.

Hela fem författare – Olle Zetterqvist, Nina vad den Brink, Karina Johansson, Gunnar Lidén och Anita Stjernlöf Lund – fick ta emot Region Värmlands litteraturstipendium på bokmässan och få 15 000 kr var .

Nina van den Brink för boken Jag har torkat nog många golv. En biografi om Maja Ekelöf med motiveringen:

En välskriven biografi som skildrar Maja
Ekelöfs liv och bakgrund, följer hennes sensationella författardebut, samt
fångar den tidsanda som Ekelöf präglades av och själv kom att prägla. Ett rikt
porträtt av en ensamstående fembarnsmor tillika engagerad världsmedborgare.

Karina Johansson för boken Pastorsänkan med motiveringen:


En underhållande mysdeckare från den värmländska myllan – Sunne med omnejd. Vintagekyrkan med Dannes bilverkstad för gamla amerikanare och Sandras butik Retrorummet är historiens nav.

Gunnar Lidén för boken Jaga katt med Sally och Kajsa med motiveringen:

Det är framför allt Gunnar Lidéns färgval och säkra teckning av familjens två airedaleterriers liv och leverne som förtjänar Region Värmlands litteraturstipendium. I boken Jaga katt med Sally och Kajsa har han fångat hundarnas rörelsemönster och minspel på ett suveränt sätt. Därtill kommer den humoristiska texten '

 

Anita Stjernlöf Lund för boken Varför finns det så många granhäckar i Rud? med motiveringen:

Från omslagets taktila grankvist till bokens
omfångsrika innehåll får vi följa granen i alla dess skepnader, från sin plats i skogen till belyst och pyntat julträd. Vi får möta granen i litteraturen,
bildkonsten och musiken. Sist men inte minst får vi svaret på Varför finns det så många granhäckar i Rud?

Olle Zetterqvist för boken Hemma i Värmland med motiveringen:


Anspråkslöst och charmfullt delar konstnären
Olle Zetterqvist med sig av minnen från ett långt liv i konst - och
musikkretsar i Värmland. Hans bok Hemma i Värmland bjuder generöst på bilder
från uppväxten i Arvika och Karlstad tillsammans med brodern Jörgen och visar
också på hans utveckling som konstnär, fiolmakare och musiker. Det blir
finstämt och vackert när Olle Zetterqvist berättar i ord och bild.

Vackraste Värmlandsboken 2021

 

 
Sedan 1979 utser Föreningen Värmlandslitteratur årligen föregående års vackraste Värmlandsbok. Två hederspris utdelas också. Priset är ett formgivarpris, som hittills alltid delats ut på föreningens årsmöte. 2022 är det fyrtiotredje gången Föreningen Värmlandslitteratur delar ut priset för Vackraste Värmlandsboken.
Till 2021 års vackraste värmlandsbok har Axel Törneman 1880–1925. Pionjär i brytningstid  utsetts. Anita Theorell har författat boken om Axel Törneman som formgivits av en av landets främsta bokformgivare Patric Leo och utkommit på Bokförlaget Stolpe. Bildredaktör har Bengt Wanselius varit.
"En bok med tyngd om en nytänkande men lite borrglömd Värmlandskonstnär", skriver Lena Richardsson i NWT.
 Juryns motivering lyder:
 
Omslaget med ett stort fotografi i sepia väcker nyfikenhet på detta praktverk. Vilka är det unga paret på bilden? Bokens omfattande text är satt i regelbundna spalter och bokens sidor har ett harmoniskt och luftigt uttryck. Verket är ovanligt rikt illustrerat med konstnärens målningar i färg och familjefoton som ibland upptar hela uppslag. Genomtänkt layout och papper av yppersta kvalitet bidrar till att vi utsett boken om konstnären Törneman till 2021 års vackraste värmlandsbok.
De två hedersomnämnda böckerna har båda måltidstema.
   
Skrädmjöl. Det värmländska mjölet med text av Margareta Edsgård har formgivits av Johan Sjödelius och utkommit på Votum förlag, För foto samt bildredigering svarar Dan Nilsson. Juryns motivering lyder:
Vackra fotografiska bilder av människor, mat, rum och föremål, plus harmonisk fördelning av text och bilder över sidorna samt tydlig, konsekvent och läsvänlig text gör denna allsidiga berättelse om det värmländska skrädmjölet till en poetisk och samtidigt informativ upplevelse.
Ett hedersomnämnande går också till Ängsbacka kitchen stories författad och redigerad av Gunilla Jägeberg och  formgiven av Rabea Holzfurtner. För foto svarar Ken Buslay. Juryns motivering lyder:
Boken Ängsbacka kitchen stories bjuder in till kursgården Ängsbackas värld – fylld med yoga, meditation och vegetarisk mat. Vi får följa ett antal personer och deras upplevelser av gården, maten och dess råvaror, i både inspirerande text och vackra bilder. Formgivningen tar för sig på ett självklart sätt, med luftig och tydlig layout. Det är en bok att ha liggande framme, bläddra i många gånger och framför allt lockas till matlagning.

Tidigare aktiviteter

 

Om det som hänt tidigare under år 2022 och åren 2021, 2020, 2019, 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

 

Den innehållsrika Wermlandiana

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån.

 

Nytt telefonnummer

 

Vi har bytt uppkoppling med Telia vilket  medfört vi fått nytt telefonnummer. Det nya telefonnumret är 076-766 66 91

Kansli

Från och med den 28 augusti förra året är föreningslokalen på Verkstadsgatan 20 i Karlstad inte öppen. Men ringa eller e posta kan man till alla styrelsemedlemmar, klicka här för att komma till sidan med styrelsemedlemmarnas adresser och telefonnummer. Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa 076-766 66 91 så svarar jourhavande styrelsemedlem.

Skicka mailadressen till föreningen

I de två senaste årens oförutsägbara Coronatider har vi insett att det hade varit väldigt bra om vi haft inte bara medlemmarnas postadresser utan också mailadresser, som vi utgår från att nästan alla har! Väldigt gärna vill Föreningen Värmlandslitteratur därför att alla medlemmar skickar sin mailadress till föreningens mailadress varmlandslitteratur@telia.com.

Hemsidesredaktionen

 

 

Lena Sewall. Teckning: Mia Stuart Beck.

 

 

För texten på hemsidan ansvarar hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

 

 

                     
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon:076-766 66 91

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad 15 januari

 

En linje''''

 

 

 

Debutantprisad

 

 

Stipendiater 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina van den Brink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Lidén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Stjernlöf-Lund.
Foto: Eva Fredriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Zetterquist.

 

Tidigare

Wermlandiana