k

 
   

En bok om Värmland

 

Välkommen till

 Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

Nya Värmlandsmontern gjorde succé!

 

Nya Värmlandsmontern. Foto Eva Fredriksson

Hösten är här och årets bokmässa i Göteborg är redan avverkad. Den nya Värmlandsmontern gjorde succé. I väntan på rapport från mässan kommer här ett bildreportage.

 

          På plats i Värmlandsbokhandeln. Anna Wennerlund Cruickshank med medhjälpare. Foto: Eva Fredriksson.

 

                    Årets Värmlandsförfattare. Per Gustavsson, Foto Eva Fredriksson

                    Delade litteraturstipendium. Maja Hjertzell. Foto: Eva Fredriksson

Magnus Hynell. Delade Region Värmlands litteraturstipendium med Maja Hjertzell. Foto Eva Fredriksson

Nöjd kulturchef i Värmlandsmontern. Ulf Nordström. Foto: Eva Fredriksson.

                Fotograferade och blev fotograferad. Eva Fredriksson med systerdottern Cecilia Bodelsson, bibliotekarie i Skåne. Foto: Birgitta Rosén

 

Medverkade. Stefan Holm medverkade  med novellsamlingen Noveller från Värmland. Foto: Eva Fredriksson

 

Hus i Värmland. Jessica Stuart-Beck presenterade både nya boken Hus i Karlstad och nyutgåvan av Hus i Arrvika,

 

 

I publiken. Lagerlöfkännaren Lena Carlsson. Foto Eva Fredriksson.

Veteraner. Jan Bergstam och Mats Dahlberg har bevakat många bokmässor. Foto Eva Fredriksson.

Besökte Värmlandsmontern. Leif Stinnerbom och Lars Andersson. Foto Eva Fredriksson.

Värmländsk bokfestival

 

Snart är det dags för årets värmländska bokmässa. Det som tidigare var Värmländsk bokmässa på CCC byter nu namn till

Värmlands bokfestival och flyttar in på Nöjesfabriken i Karlstad.

Vår ambition är att skapa en bokfestival som även riktar sig till våra unga värmlänningar, skriver projektledaren Ricky Andreis. Vi kommer bland annat att bjuda in utställare från övriga Sverige för att presentera böcker som vi hoppas lockar fler barn och ungdomar till läsning.

   Med den värmländska berättartraditionen som grund kommer vi att

presentera scenprogram för vuxna, barn och unga. Föredrag för lärare kring läslust hoppas vi också få till. Vi erbjuder dessutom alla yngre besökare ett fritt besök i Leklandet och alla bowlar till två till priset av en.

   Som alltid är självfallet den Värmländska berättartraditionen och

författarskapet grundbulten i festivalen.

   Vår förhoppning är att Ni ska känna Er lika välkomna som alltid att

medverka, aktivt eller som besökare. Vi återkommer under maj månad med mer praktisk information kring Värmlands bokfestival.

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig på:

ricky.andreis@regionvarmland.se

Mårbackaprisade 2016

 

Fick Lagerlöf-plakett. Inger Sörlin överlämnade Selma Lagerlöf-plaketten till Hilding Bergquist. Foto: Bengt Åkerblom

Mårbackapriset har utdelats sedan 1972 . Det har sedan delats ut vartannat år. Årets pristagare är Ebba Witt-Brattström. I samband med att hon mottog en check på 25 000 kr och en medalj den 3 juni i stallet på Mårbacka, höll hon ett föredrag om hur Selma Lagerlöf drabbades av männens förminskande av henne. Var det verkligen så illa kunde man undra men det var det tydligen att döma av de många exempel på manlig elakhet – eller vad man ska kalla det – som drabbade henne och inte bara av Carl David Wirsén, Svenska akademiens sekreterare många år, utan av många andra kulturella storheter i det dåtida Sverige. Selma kunde inte svara offentligt på påhoppen men i brev till sina väninnor kunde hon yttra sig ganska så fränt hon också mot sina vedersakare. ”Jag hoppas att Vår Herre har ett helvete i beredskap för orättfärdiga fruntimmerskritiker” skriver hon bl.a. enligt Ebba Witt-Brattström. Och Strindberg kallar hon ”en kvinnohatare som borde sitta på fästning”! För en mansperson – må vara uppväxt i en annan mindre kvinnofientlig tid – kändes det aningen obehagligt att lyssna på denna utskällning av det manliga släktet. Därmed inte sagt att den var i allra högsta grad befogad. Ebba Witt-Brattström avslutar sitt blixtrande goda föredrag med att citera följande fräna Selma-ord: ”Jag tror att i dessa yttersta tider har kommit ett mörker öfver den manliga intelligensen liksom för att visa hur nödvändigt det är att kvinnorna öfvertar ledningen af världens öden” Bra rutet kan man säga! Hela föredraget finns återgivet i Dagens Nyheter bör kanske nämnas.

Efter att Ebba Witt-Brattström blivit vederbörligen avtackad och hyllad kunde Mårbacka-stiftelsen överlämna Selma Lagerlöf-plaketten till Hilding Bergqvist för att han lyckats med bedriften att rädda arbetarbostaden på Mårbacka från förfall utan tvärtom lyckats med bedriften att renovera huset att det nu är i skick som nytt. Hilding är 89 år och som barn träffade Selma Lagerlöf flera gånger under 30-talet. Att höra honom berätta om sina möten med Mårbackas härskarinna var en gripande, rörande upplevelse. Han betonade flera gånger att Selma Lagerlöf var en god människa. Till NWT:s Åsa Eneljung säger han att ”mamma och pappa sa alltid att de aldrig fick det riktigt bra förrän de kom till Mårbacka, vilket var 1919.

 

Årets debutantpristagare

 

Årets debutantpristagare. Kjell Fredriksson berättade om Minnenas långrev på Världsbokdagen och blev senare under dagen utsedd till Årets debutantpristagare.

 

För åttonde gången delade Föreningen Värmlandslitteratur på Världsbokdagen den 23 april 1016 ut priset till Årets debutantpristagare, som i år gick till  Kjell Fredriksson för boken Minnenas långrev med följande motivering:

 

Boken är en självbiografi men också en tänkebok:

Kanske är själva nuet överreklamerat?

Säkert är att denna mycket välskrivna minnesbok griper och fängslar läsaren.

Det förflutna lever upp igen under författarens stilsäkra penna!

 

   Debutantpristagaren Kjell Fredriksson höll märkbart rörd ett tacktal.  Klicka här för att läsa det.

 

Världsboksdagen firades som vanligt på Karlstads bibliotek i samverkan mellan Karlstads stadsbibliotek och Värmländska FörfattarSällskapet.

Syftet med dagen är att uppmärksamma yttrandefrihet, tryckfrihet och skydd av immateriella rättigheter samt att hylla författare och sprida glädje kring böcker och läsning. Aktiviteter arrangeras världen över av förläggare, lärare, bibliotekarier och massmedia för att främja läsning och fira författare.

   Världsbok- och upphovsrättsdagen (World Book and Copyright Day) instiftades 1995 av Unesco. Idén har sitt ursprung i Katalonien där man den 23 april, på St. Görans dag enligt tradition ger en ros som gåva och får en bok. Den 23 april är dessutom ett symboliskt datum inom litteraturvärlden då detta är en minnesdag för Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vegas.

   På årets Världsbokdag i Karlstad presenterades böcker och berättelser från När och fjärran, som var årets tema. Genom att skapa scener och möjligheter för berättare att presentera sig själv och sin berättelse ville Värmländska FörfattarSällskapet inspirera andra till att skriva och berätta samt öka intresset för att låna böcker och använda biblioteket som en resurs för nöje och kulturell påfyllning. Och sist men inte minst, marknadsföra Värmländska FörfattarSällskapet!

   Bibliotekschef Åsa Hansen hälsade välkommen till dagen och som programvärd fungerade CG Gustafsson, nyvald ordförande för Värmländska FäörfattarSällskapet. Medverkade gjorde Rune Blidh, Johan Engelbrekt, Kjell Fredriksson,  Mansour Al-Mansour, Marcus Kohlberg, Gun Berger, Birgitta Leander och Caroline Svennberg. Dessutom delade som framgår ovan  Föreningen Värmlandslitteratur ut sitt debutantpris.

 

Ett allt i allo lyckat årsmöte

 

3

Ny ordförande. Berit Wester.

Lördagen den 19 mars 2016, i Migrationscentret, i sin tur inrymt i Residenset i Karlstad, ägde föreningens fyrtionde årsmöte rum. Vädret var soligt men vindarna kyliga. Detta oaktat hade ett trettiotalet personer inställt sig till årsmötesförhandlingarna en trappa upp i Residenset.

   Vice ordföranden Eva Fredriksson hälsade välkommen och bad om en tyst till minnet av under året avlidna medlemmar, bland andra Matts Nilsson, en lika avhållen som duktig ordförande, som gick bort under hösten. Därefter lämnade hon ordet till Lars Österdahl, som åtagit sig att vara ordförande för mötet. Fermt svingade han klubban.

   Verksamhetsberättelsen, som publicerats i nr 1 av årets Wermlandiana, godkändes, liksom bokslutet, revisorernas berättelse upplästes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet av årsmötet. Till ny ordförande för en tid av 1 år utsåg mötet Berit Wester i enlighet med valberedningens förslag.

   Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande,  Anita Stjernlöf-Lund och Jan R. Ohlson, föreslog sedan omval för en tid av två år av Gun Berger, Eva Fredriksson, Anna Wennerlund Cruickshank och Claes Åkerblom som ledamöter av styrelsen. Bengt Åkerblom

omvaldes fram till årsmötet 2017.  C G Gustafsson valdes slutligen att ersätta Anita Andersson, som ställt sitt styrelsemandat, som gällde till 2017, till förfogande.

   Mandat till årsmötet 2017 har Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén och Lena Sewall.

    Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 150 kr skulle vara oförändrad även år 2017.

   Årsmötesförhandlingarna avslutades med att några i styrelsen hyllades särskilt. Lena Sewall för att hon under året svarat för föreningens hemsida med den äran liksom föreningens medlemsblad och Erik Dahlberg för hans arbete med medlemsregistret och – inte minst – för hans förmåga att – tillsammans med sambon Birgitta – hålla föreningens datorer i trim bokmässorna, och Bengt Åkerblom för redaktörskapet av Wermlandiana och för att han bemannat föreningskontoret under det gångna året. Också

sammankallande i valberedningen, Lars-Martin Jansson, tackades särskilt för ett hängivet och outtröttligt arbete. Blommor erhöll också Eva Fredriksson, vice ordförande, som med äran tjänstgjort som ordförande efter Matts bortgång. Blommor som tack för många års hängivet arbete i styrelsen fick också Anita Andersson.

   Undanbett sig omval hade en av föreningens verkliga stöttepelare, Erik Dahlberg, som sedan 1980 suttit i föreningens styrelse. Han utsågs nu med acklamation till hedersledamot.

   Efter själva årsmötet bjöd föreningen de närvarande på kaffe och goda smörgåsar, ett uppskattat inslag, som sedan följdes av den diplomutdelning, som redovisas längre ned på denna sida.!

   Avslutningsvis berättade Magnus Hynell om jägarstenåldern i Värmland, ett föredrag som byggde på hans i fjol utgivna bok Värmland längesen, ett imponerande verk i ord och bild, som på ett utomordentligt vis skildrar vår provins för ungefär 10 000 år sedan – i istidens skugga kan man säga. Ett mycket intressant föredrag, som han beledsagade med bilder ur

boken.

   Ett i allo lyckat årsmöte!

 

Vackraste Värmlandsboken 2015

 


 

För att främja kvaliteten i Värmlandslitteraturen bevakar Föreningen Värmlandslitteratur utgivningen av  böcker som handlar om Värmland och utser varje år föregående års vackraste Värmlandsbok. Det är ett formgivarpris och det är alltså  formgivaren och inte författaren eller förlaget som prisas. Vilket inte hindrar att författare och förlag vanligtvis också känner sig mycket stolta och hedrade! Juryn består av en grafisk formgivare, en konstvetare och en bibliotekarie.

   Årets jury bestående av Jessica Edlom, Margareta Wallin Wictorin samt Helena Vermcrantz, har utsett Fotograf Anna Ollson. Människor och miljöer i Karlstad (Greenhouse Infomedia och Värmlands Museum) till Värmlands vackraste bok 2015. Boken har formgetts av Peter Sörensen, som också skrivit texten. Han presenterar Anna Ollsons svartvita fotografier om livet i Karlstad kring sekelskiftet 1900. Anna Ollson föddes 1841 och fotograferade porträtt och stadsmiljöer under hela sitt liv. Juryns motivering lyder som följer:

 

I denna bok talar Anna Ollsons vackra, svartvita fotografier om livet i Karlstad kring sekelskiftet 1900. Formgivaren Peter Sörensen har dragit upp bilderna i format, vilket de gamla glasplåtarnas fina kvalitet tillåter. Han tar oss med på en resa där bilderna berättar om gamla trähus och nya stenhus, vardagens arbete och söndagens nöjen, möten i parker, vid kajer och torg. Informativa texter förankrar och fördjupar förståelsen av livet och tiden.

 

Hedersomnämnanden får två böcker som utgavs 2015 :

 

Hus i Karlstad genom konstnärens ögon (Votum & Gullers förlag) är  formgiven av Lars Norrby med illustrationer av Jessica Stuart-Beck och text av Inger Berggrén och Barbro Järliden Juryns Motivering:

 

Som ett välbyggt hus utan onödiga skrymslen känns denna bok. Ett behändigt format som ligger väl i handen. Jessica Stuart-Becks charmfulla akvareller av välkända, gamla och nya hus i Karlstad på 2010-talet kompletteras väl av en lagom lång informativ text intill varje bild. Ett måste för både nya och tidigare karlstadsbor.

 

Mormors mat (Lava förlag) är formgiven av Bo Lundberg och författad av Maria Holm. Juryns Motivering:

 

En annorlunda kokbok som tar för sig och lockar med helt eget formspråk. Inga vanliga närbilder på lagad mat, utan illustrationer och grafiska element som i sitt formspråk spänner över nästan ett sekel och tre generationer kvin-nor i köket; från art deco, över folkhemmets femtiotalsform till modernt och stilrent. Snyggt, självklart och genomarbetat.

 

Stolta. Matboksförfattaren Mari, Holm och formgivaren Peter Sörensen omges av juryns Margareta Wallin Wictoirn och Helena Wermcrantz

Årets Värmlandsbibliotek

 

 

Föreningen Värmlandslitteraturs Bibliotekspris 2016 har tilldelats

Sunne bibliotek för en förnämlig värmlandssamling, vackert exponerad med

Selma Lagerlöf och Göran Tunström som självklart centrum och där den viktiga lokalhistorien inte heller glöms. Diplomet delades ut på Föreningen Vämlandslitteraturs årsmöte av vice ordföranden Eva Fredriksson och mottogs av biblioteksansvarige Erik Öhrn och kulturchefen Tuula Dajén.

 

En trivsam kväll hos landshövdingen

 

Trivsamt. Vårens författarkväll på Residenset i Karlstad blev en trivsam tillställning med författarna Berndt Andersson och Urban Andersson som på bilden ovan flankerar landshövding Kenneth Johansson och Eva Fredriksson, vice ordförande i Föreningen Värmlandslitteratur.

Måndagen den 7 mars gästade föreningen landshövdingen, Kenneth Johansson i hans eleganta salonger på Residenset. Det var för sjunde gången och som alltid med med ett värmlandslitterärt program. 2 x Andersson hade vi kallat det, vilket innebar att Berndt Andersson från Brunskog, författare och skrönikör, framträdde tillsammans med Urban Andersson, poet och trubadur från Mangskog. De talade och sjöng på respektive tungomål. Urban både sjöng och läste dikter och drog historier och Berndt läste på klingande mål historier om livet på landet förr och under beredskapsåren, då när som helst tyskarna kunde gå över gränsen till Sverige. För den språkkunnige var det en högtid att höra det “varmlänske tunngemåle” och en trivsam afton tyckte nog den femtiohövdade publiken. Landshövdingen hälsade välkommen och föreningens vice ordförande, Eva Fredriksson, tackade både honom för hans gästfrihet och de två Anderssönerna för ett mycket underhållande framträdande, för en trevlig afton, en blöt och snöig kväll i månaden mars.

 

Mingel. Landshövding Kenneth Johansson bjöd på alkoholfri dryck och snittar som inledning på författarkvällen. Här med Björn Resare och AnneSophie Mellvik-Resare.  
                                 

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt och noterats tidigare 2016,  samt under åren 20152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv.  Klicka bara på  året i fråga.

Den innehållsrika Wermlandiana

 

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f.n. drygt 500, får tidskriften som medlemsförmån. Redaktör har från starten Bengt Åkerblom varit.

 

Bli medlem! Skicka mailadress!

Årsavgiften är 150 kr. Medlem blir man genom att sätta in avgiften på vårt postgirokonto 84 14 88-0 med texten Ny medlem. Den som redan är medlem uppmanas skicka sin e post-adress till föreningen så kan vi snabbt nå ut ned aktuell information om programkvällar med mera.

Kansli

Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47. Vi finns förstås inte alltid plats för att svara men föreningens kanslichef Bengt Åkerblom tittar regelbundet på nummerpresentatören och ringer upp.
   Kom också gärna och hälsa på och se hur vi har det i våra fina lokaler på Verkstadsgatan 20 i Karlstad! Men ring först så att vi säkert är där. 054-21 38 47.


Nöjd kanslichef. Bengt Åkerblom har  det mycket trivsamt i sin arbetshörna.

Hemsidesredaktion

För texten på hemsidan ansvarar framför allt: Bengt Åkerblom bengt.akerblom1@telia.com

 

Och för text i någon mån även hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com

som framför allt svarar för redigering och för foton om inte annat anges.

 

Sidan uppdaterad 28 september 2016


Sju linjer

. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer

Medhjälpare. Lars Lingsell. Foto Eva Fredriksson.

I samtal. Monterchefen Ricky Andreis och Nina Höjdefors. Foto Eva Fredriksson.

Hanna Hellquist.  Foto Eva Fredriksson.

Björn Sandborgh.  Foto Eva Fredriksson.

Ane Gustafsson.  Foto Eva Fredriksson.

David Liljemark.  Foto Eva Fredriksson.

Jan Jörnmark.  Foto Eva Fredriksson.

Gunnar Svensson.  Foto Eva Fredriksson.

Lars Eric Hermansson.  Foto Eva Fredriksson.

 

Mårbackapristagare

 

Ebba Witt Brattström. Foto  Marie Klingspor Rotstein.

Mårbackapristagare. Ebba Witt-Brattström. Foto: Bengt Åkerblom

Världsbokdag

 

Marcus Kohlberg. Medverkade i Världsbokdagen

Gun Berger. Medverkade också

Birgitta Leander. Också med på  världsbokdagen.

Ny i styrelsen

 

Ny ledamot. CG Gustafsson

 

Lämnar styrelsen

 

Lämnar styrelsen. Anita Andersson.

 

Ny hedersledamot

 

Hedersledamot. Erik Dahlberg.

Ledde årsmötet

 

Årsmötesordförande. Lars Österdahl

Föredragshållare

 

 

Magnus Hynell. Berättade om jägarstenåldern.

Bästa formen

 

Peter Sörensen. Skrev och formgav vackraste Värmlandsboken 2016.

Hedersomnämnda

 

Hedersomnämnd. T v juryns Margareta Wallin-Victorin med hedersomnämnda Hus i Karlstad, formgiven av Lars Norrby. I mitten  Jessica Stuart-Beck, som svarar för bokens vackra akvareller. T h
juryns Helena Vermcrantz.

 

 

Prisat bibliotek

 

I Sunne bibliotek. Bengt Åkerblom och Berit Wester. Foto Eva Fredriksson

 

 

Fint. Bengt  Åkerblom granskar Sunne biblioteks samling av värmlands-litteratur. Foto Eva Fredriksson

Trivsamt hos landshövdingen

 

Samtal. Styrelsemedlemmen Berit Wester och Olof Andersson från Kristinehamn bekantar sig med landshövding Kenneth Johansson

Urban Andersson. Talade och sjöng "på varmlänske tungemåle"

 

Berndt Andersson. Läste egna skrönor.

 

Wermlandiana